TOPlist
                                                              !!!! platí od roku 2015 !!!!

Z rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 22.10.2015 si majitelé psů budou žádosti o mezinárodní tituly C.I.B. (Mezinárodní šampion krásy - pouze pro plemena, která nepodléhají povinně pracovní zkoušce) zasílat sami na FCI.
C.I.B. - Mezinárodní šampion krásy FCI
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI    (výtah z řádu)


A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu

Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:

- 4x CACIB (potvrzený FCI)

- min. ve 3 různých zemích

- min.od 3 různých rozhodčích

- mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.Všeobecná ustanovení týkajíchí se plemene pekinéz:

b)      Předsednictvo FCI ověřuje, zda jsou splněny podmínky předepsané v pravidlech. Pokud tomu tak je, ocenění navrhované rozhodčím bude potvrzeno. Pokud tomu tak není, potvrzeno nebude.

c)      Vítězný titul Mezinárodní šampión uděluje předsednictvo FCI. S některými členskými zeměmi je uzavřena dohoda, že kancelář FCI může na žádost majitele rozhodnout o vystavení titulu bez konzultace příslušného národního svazu za předpokladu, že kancelář obdržela všechny potřebné dokumenty.

d) 
Náhradní čekatelství (Res. CACIB) je možné udělit a převést na CACIB na žádost majitele psa, který získal R. CACIB, nebo na žádost jeho/jejího národního zastřešujícího svazu, pokud pes, kterému je udělen CACIB splňuje jednu z následujících podmínek:

1.   je již Mezinárodním šampiónem (jeho titul byl potvrzen FCI)

2.   nemá 3 generační rodokmen potvrzený FCI

3.   je příliš mladý, aby mohl získat CACIB (byl vystaven v nesprávné třídě).

4.   CACIB byl udělený psu, který splňuje v den výstavy požadavky (ve smyslu počtu získaných CACIB a požadovaného období) pro titul C.I.B. tak, jak je to popsané v oddílech I.a II. To znamená pro plemena nepodléhající zkoušce z výkonu 4 CACIBy od třech různých rozhodčích ze tří různých zemích v období  minimálně jeden rok a jeden den.
V případě, že pes,který získal R. CACIB je už C.I.B. nebo C.I.E. šampion, nemůže být R. CACIB za žádných okolností změněný na CACIB.Každá žádost o změnu R.CACIB na CACIB musí být zaslaná písemně (faxem, poštou nebo mailem) kanceláři FCI. Pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního FCI formuláře (Příloha 3) - na vyžádání zašle ČMKU nebo ke stažení zde:
- Kompletní podmínky udílení titulu
Postup:
- Vyplňte formulář žádosti o titul C.I.B., přiložte oboustrannou kopii PP
- Odešlete na e-mail: champion@fci.be nebo poštou na adresu

FCI Office; 13, Place Albert I, 6530 Thuin; Belgique
- Doporučuje se odesílat formulář až poté, co jsou získaná čekatelství CACIB potvrzena na
http://www.fci.be/en/results/IB.aspx
Změna res. CACIB na CACIB:
- Pokud váš pes záskal čekatelství res. CACIB a splnil podmínky pro změnu res. CACIB na CACIB, doložte vyplněný formulář pro provedení změny
PDF - příloha 3

Je nutné brát v potaz vyjímky poskytované jednotlivým zemím a skupinám
FCI již nezasílá poštou potvrzení čekatelství CACIB, majitelé si mohou osvědčení sami stáhnout na webových stránkách FCI. Až teprve toto potvrzení z FCI je dokladem o udělení čekatelství CACIB, na výstavě dostáváte pouze návrh čekatelství, bez homologizace - není toto čekatelství platné !!!!

www.fci.be/en/results/IB.aspx

DOC - příloha 3
C.I.B. - covid