TOPlist
Zařazení do chovu - uchovnění - bonitace

(Jak postupovat pokud chci ze svého psíka s PP udělat chovného jedince ?  .... )
Není na škodu přečíst si platný výstavní řád ČMKU - především článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

naleznete ZDE
Termíny výstav naleznete ZDE

- pokud si pořídíte (štěňátko) pekinéze s PP, neznamená to ještě automaticky, že máte chovného psa / fenku a budete 
po něm moci mít štěňátka s PP. Pokud tedy plánujete v budoucnu štěňátka, je absolvování bonitace základním
chovatelským úkonem potřebným pro další postup.


- pro zařazení jedince pekingského palácového psíka do chovu v ČR / uchovnění je potřeba úspěšně absolvovat bonitaci
a to v jednom ze 3 chovatelských klubů v ČR. Kluby si na základě písemné dohody vzájemně uznávají chovné jedince.

- bonitace je akt, kdy mezinárodní rozhodčí, který je členem bonitační komise prohlédne a zhodnotí psa dle platného
standardu FCI a bonitační komise pak podle zjištěného rozhodne, zda je či není vhodné, aby byl jedinech zařazen do
chovu a chovně využíván. Výsledek platí po celý život psa a je neměnný. Bonitace se nedá dělat vícekrát a ve více
klubech. Je možno se proti rozhodnutí bonitační komise odvolat - postupuje se dle platných bonitačních řádů
jednotlivých klubů.Podmínky pro připuštění psa/feny pekinéze k bonitaci:

- pes / fena musí být ve věku nejméně 12 měsíců
- musí být klinicky zdráv a v dobré psychické a fyzické kondici
- na jedinci nesmí být proveden chirurgický zákrok na odstranění nebo zakrytí anatomických či exteriérových vad, které
by byly dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovuTermíny bonitací a přihlášení na bonitaci:


Bonitace probíhají většinou u každé klubové výstavy daného klubu. Je možné, že jednotlivé kluby "vypíší" i jiné termíny
- např. u členské schůze klubu, v rámci klubového večírku, u jiné výstavy či vám nabídnou individuální termín

Přihlášní na bonitaci je možné zasláním přihlášky bonitačnímu referentovi či HPCH daného klubu, je většinou vždy
možné vyplnit a poplatek za bonitaci zaplatit i na místě akce.

Podrobné informace o termínech a postupech přihlášení byste měli nalézt vždy na webu jednotlivých klubů - viz níže.- po absolvování bonitace zapíše HPCH daného klubu výsledek do PP psa / feny a zašle PP k přeregistraci na plemenou
knihu ČMKU. Přpadně vám PP se zapsaným výsledkem a s vyplněnou bonitační kartou předá a přeregistraci si na
Plemenné knize ČMKU zařdíte sami - dle interních předpisů a zvyklostí jednotlivého klubu.
Přeregistrace psa / feny do chovu na Plemenné knize ČMKU je zpoplatněna - 242,- Kč - má ji na starosti PK 1 - pí.
Truksová


- psovi / feně bude na plemenné knize zaznamenáno do PP, že je chovným jedincem a bude mu do zápisového čísla
přidáno poslední dvojčíslí roku, kdy byl do chovu zařazen - např. pokud dosud bylo zápisové číslo CMKU/PPP/ 3333/18
bude od této doby přeregistrace CMKU/PPP/3333/18/20


Až teprve od tohoto okamžiku, kdy je přeregistrace zaznamenána na ČMKU a stvrzena zápisem v PP 
se stává chovným jedincem a momentem, kdy psík či fenka dosáhne předepsaného věku zápisním
řádem, smí být použit v chovu (samozřejmě po splnění dalších kritérií - jen s dalším chovným jedincem a na
základě vydaného platného krycího listu aj.) !!!!
Bonitační protokoly všech 3 chovatelských klubů zastřešujících chov plemene pekingský palácový psík v ČR
naleznete ZDE
Chovatelské kluby zastřešující chov plemene pekinéz v ČR
naleznete ZDE

Pokud máte fenku a plánujete do budoucna štěňátka - čtěte ZDE